089 8623 920

За нас

                 Ние сме екип от професионалисти в нашата сфера.

 

                 Извършваме проектиране и изпълнение на всички видове инсталации в сферата на отоплението, вентилацията, климатизацията, газификацията и хладилната техника.

               

                 Разполагаме с  проектанти с  пълна проектанска правоспособност за изготвяне на инвестиционни проекти.  

               

                 Имаме голям опит и редица изпълнени обекти в страната.  Притежаваме сертификати и удостоверения. Екипът ежегодно преминава курсове на обучения от водещите марки в климатичната техника.