Промишлена вентилация

Промишлена вентилация
« »
Монтаж на промишлена вентилация в заводи

Изграждаме промишлена вентилация на заводи и цехове. Обезпрашителна вентилация, общообменна вентилация, локална смукателна , пречистване на въздуха , подържане на работни параметри в обекта.