Проектиране

Проектиране
« »
Всичко за ОВК инсталациите

Професионално разработеният проект за отоплителни,климатични и вентилационни инсталации ускорява процеса на строителните работи и гарантира за неговото качество.

 

Дейностите с предварителното проектиране са свързани с пусково-наладъчни работи и обезпечава ефективна , стабилна и безпроблемно функционираща инсталация.  За решаването на тези задачи е необходимо познаване на материята , нововъведенията ,процесите на работа , норми и правила за проектиране и обширен практически опит.

 

Фирма ЕНДЖЪЛС изготвя проекти по ОВК за всички видове сгради – административни, офис сгради, производствени и обществени сгради, жилищни , къщи , апартаменти , ресторанти, заведения , цехове за производство , магазини и много други.

 

Специалистите от проектантския  отдел  редовно ходят на обучения и курсове за повишаване на квалификацията в учебни центрове на водещи производители на климатична , вентилационна и отоплителна техника. Това води до придобиването на нови знания и прилагането на най-новите и най-ефективните решения в проектите.  И тъй като тази специалност ОВК е най-динамично развиващата се всеки обект е индивидуален и се разработва съгласно заданието на инвеститора или от проектанта. Така че човек трябва много добре да познава всички видове съоръжения и инсталации и да подбере подходящото решение. Това води до намаляване на излишните разходи.  

 

Отоплителната система е най-скъпата инсталация . По време на изпълнението на инсталацията за климатизация  тя е около  5% от общите разходи за строителство. Експлоатационните разходи    на инсталацията се увеличават драстично, а процентът може да достигне до 50% от общия размер на разходите за поддръжка на сградата.  Правилният избор на инсталация води до намаляване на тези разходи .

 

Проектирането на ОВК инсталации е сложен процес , които е свързан със задачите да се подбере източника на топлина, типа на инсталацията , и определянето типа на климатичните тела с цел постигане на комфорт и проектните параметри.

 

ОВК проектът включва:

Обяснителна записка

1.Изчислителни сметки / топлинен , охладителен товар/

2.Чертежи с инсталациите и принципна схема

3.Щранг схема с план на тръбите и схема на свързване и функционална схема

4.Етажни планове указващи мястото на отоплителните уреди , тяхната мощност и диаметрите на свързващите тръби.